Dostava izvadaka iz matica RH i potvrdi

    (rodni, smrtni i vjenčani listovi, domovnice)

    Izvatke iz matica RH, također rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice, moguće je naručiti preko Konzularnog odjela VRH Podgorica. Dostava traje nekoliko tjedana, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.