Podgorica, 10. lipnja 2020.

  Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor – Objava biračima

  Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Kotoru, na temelju članka 29. stavka 1. i članka 36. stavka 1. Zakona o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19) daje

  OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRAČA

  Pozivaju se birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj da u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Crnoj Gori i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru izvrše:

  • Prethodnu registraciju - birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu,
  • Aktivnu registraciju - birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu.

  kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora koji će se održati 04. srpnja i 05. srpnja 2020. godine, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Crnoj Gori i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru.

  Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na području druge države (različite od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj.

  Prethodnu i aktivnu registraciju birača za glasovanje u Crnoj Gori, birači mogu obaviti u Veleposlanstvu i Generalnom konzulatu najkasnije do srijede 24. lipnja 2020. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

  Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju birača podnosi se Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice.

  Svi birači mogu do 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

  OBJAVA BIRAČIMA

  ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU

  ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU

  ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

  ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

  ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

  ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE