Putovnice

Zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi se osobno u prostorijama Konzularnog odjela VRH Podgorica u uredovno vrijeme.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • putovnicu
  • jednu biometrijsku fotografiju visoke kvalitete veličine 35 x 45 mm, svijetla pozadina – na glatkom i sjajnom papiru ne stariju od 6 mjeseci
  • potvrdu prijave boravka u Crnoj Gori (osobna iskaznica) i do kraja godine raseljenim osobama sa raseljeničkom iskaznicom

Ako stara putovnica u trenutku predaje zahtjeva više nije valjana dulje od jedne godine, potrebno je uz nju predočiti drugi valjani identifikacijski dokument sa slikom (npr. osobna iskaznica, vozačka dozvola i slično).

Ukoliko je stara putovnica izgubljena ili ukradena, potrebno je policiji prijaviti nestanak putovnice te uz zahtjev priložiti i potvrdu policije o prijavljenom nestanku putovnice. Osobe koje su promijenile prezime dužne su priložiti hrvatski rodni list s upisanom promjenom prezimena ili hrvatski vjenčani list ukoliko je do promjene prezimena došlo sklapanjem braka. Roditelj ili zakonski skrbnik predaje zahtjev za dijete i prilaže djetetov rodni list, a djeca starija od 12 godina dužna su biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva zbog potpisa i izuzimanja otisaka prstiju. Ukoliko je samo jedan od roditelja skrbnik djeteta, potrebno je o tome priložiti pismeni dokaz (odluku hrvatskog suda). Ukoliko se radi o stranoj sudskoj presudi, ista mora biti priznata od strane hrvatskog suda.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana