Prijava sklopljenog braka

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Crne Gore sklopili brak, mogu preko Konzularnog odjela VRH Podgorica prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • izvadak iz matice vjenčanih na međunarodnom obrascu (internacionalni vjenčani list)
  • putovnicu
  • dokaz o dozvoli boravka u Crnoj Gori

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana